Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok

vsebina objave

Datum sprejema:11.01.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010