Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

vsebina objave

Datum sprejema:14.11.1991
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010