Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:15.07.2010
Datum objave:15.07.2010
Datum začetka veljavnosti:15.07.2010