Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:12.11.2010
Datum objave:12.11.2010
Datum začetka veljavnosti:12.11.2010