Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:26.11.2010
Datum objave:26.11.2010
Datum začetka veljavnosti:26.11.2010