Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

vsebina objave

Datum sprejema:31.12.2010
Datum objave:31.12.2010
Datum začetka veljavnosti:31.12.2010