Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2011

vsebina objave

Datum sprejema:04.03.2011
Datum objave:04.03.2011
Datum začetka veljavnosti:04.03.2011