Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ukinitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:11.03.2011
Datum objave:11.03.2011
Datum začetka veljavnosti:11.03.2011