Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Jurija na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:07.03.2011
Datum objave:25.03.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 22/11

Datum začetka veljavnosti:09.04.2011