Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:25.03.2011
Datum objave:25.03.2011
Datum začetka veljavnosti:25.03.2011