Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:07.03.2011
Datum objave:25.03.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 22/11

Datum začetka veljavnosti:09.04.2011

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

04/2011 - Popravek Odloka o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika

Naslov / osnovni predpis:Popravek Odloka o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika

vsebina objave

Datum sprejema:05.04.2011
Datum objave:15.04.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 28/11

Datum začetka veljavnosti:09.04.2011