Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:25.03.2011
Datum objave:25.03.2011
Datum začetka veljavnosti:25.03.2011