Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:28.02.2011
Datum objave:04.04.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 25/11

Datum začetka veljavnosti:19.04.2011

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

12/2015 - Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:07.12.2015
Datum objave:11.12.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 97/15

Datum začetka veljavnosti:01.01.2016