Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:17.06.2011
Datum objave:17.06.2011
Datum začetka veljavnosti:17.06.2011