Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

vsebina objave

Datum sprejema:24.06.2011
Datum objave:24.06.2011
Datum začetka veljavnosti:24.06.2011