Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čatež – Savska pot

vsebina objave

Datum sprejema:08.11.2011
Datum objave:08.11.2011
Datum začetka veljavnosti:08.11.2011