Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:25.11.2011
Datum objave:25.11.2011
Datum začetka veljavnosti:25.11.2011