Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:25.11.2011
Datum objave:25.11.2011
Datum začetka veljavnosti:25.11.2011