Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
21.12.2012Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
18.12.2012Sklep o sprejemu avtentične razlage Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
18.12.2012Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Čatež – Savska pot
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve novelacije Zazidalnega načrta Trnje Brežice
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda “Letalski center Cerklje ob Krki”
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
26.10.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012
08.10.2012Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice