Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013

vsebina objave

Datum sprejema:10.02.2012
Datum objave:10.02.2012
Datum začetka veljavnosti:10.02.2012