Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanje Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:13.03.2012
Datum objave:13.03.2012
Datum začetka veljavnosti:13.03.2012