Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina

vsebina objave

Datum sprejema:30.03.2012
Datum objave:30.03.2012
Datum začetka veljavnosti:30.03.2012