Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:24.09.2012
Datum objave:16.11.2012
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 87/12

Datum začetka veljavnosti:01.12.2012