Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:24.09.2012
Datum objave:16.11.2012
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 87/12

Datum začetka veljavnosti:01.12.2012

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

04/2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:08.04.2013
Datum objave:26.04.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 35/13

Datum začetka veljavnosti:11.05.2013