Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:24.09.2012
Datum objave:16.11.2012
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 87/12

Datum začetka veljavnosti:01.12.2012

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

02/2015 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice

Naslov / osnovni predpis: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:23.02.2015
Datum objave:13.03.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 17/15

Datum začetka veljavnosti:28.03.2015