Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:24.09.2012
Datum objave:16.11.2012
Objavljeno v:

Uradni list Rs, št. 78/12

Datum začetka veljavnosti:01.12.2012

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

05/2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:20.05.2013
Datum objave:31.05.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 47/13

Datum začetka veljavnosti:15.06.2013