Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o sprejemu avtentične razlage Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

vsebina objave

Datum sprejema:18.12.2012
Datum objave:18.12.2012
Datum začetka veljavnosti:18.12.2012