Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012

vsebina objave

Datum sprejema:24.05.2013
Datum objave:24.05.2013
Datum začetka veljavnosti:24.05.2013