Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 2

vsebina objave

Datum sprejema:24.05.2013
Datum objave:24.05.2013
Datum začetka veljavnosti:24.05.2013