Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o turistični taksi v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:20.05.2013
Datum objave:31.05.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 47/13

Datum začetka veljavnosti:15.06.2013