Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2013

vsebina objave

Datum sprejema:31.05.2013
Datum objave:31.05.2013
Datum začetka veljavnosti:31.05.2013