Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:08.07.2013
Datum objave:19.07.2013
Objavljeno v:

Uradi list RS, št. 60/13

Datum začetka veljavnosti:04.08.2013