Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:08.07.2013
Datum objave:02.08.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 65/13

Datum začetka veljavnosti:17.08.2013

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

10/2015 - Odlok o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:05.10.2015
Datum objave:16.10.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 78/15

Datum začetka veljavnosti:01.01.2016

04/2015 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:20.04.2015
Datum objave:08.05.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 32/15

Datum začetka veljavnosti:23.05.2015