Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

vsebina objave

Datum sprejema:02.08.2013
Datum objave:02.08.2013
Datum začetka veljavnosti:02.08.2013