Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3

vsebina objave

Datum sprejema:04.10.2013
Datum objave:04.10.2013
Datum začetka veljavnosti:04.10.2013