Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

vsebina objave

Datum sprejema:04.10.2013
Datum objave:04.10.2013
Datum začetka veljavnosti:04.10.2013