Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«

vsebina objave

Datum sprejema:11.10.2013
Datum objave:11.10.2013
Datum začetka veljavnosti:11.10.2013