Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova

vsebina objave

Datum sprejema:15.11.2013
Datum objave:15.11.2013
Datum začetka veljavnosti:15.11.2013