Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:25.11.2013
Datum objave:06.12.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 100/13

Datum začetka veljavnosti:21.12.2013