Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik

vsebina objave

Datum sprejema:06.12.2013
Datum objave:06.12.2013
Datum začetka veljavnosti:06.12.2013