Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:06.12.2013
Datum objave:06.12.2013
Datum začetka veljavnosti:06.12.2013