Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2014

vsebina objave

Datum sprejema:09.12.2013
Datum objave:09.12.2013
Datum začetka veljavnosti:09.12.2013