Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

vsebina objave

Datum sprejema:09.12.2013
Datum objave:09.12.2013
Datum začetka veljavnosti:09.12.2013