Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:09.12.2013
Datum objave:09.12.2013
Datum začetka veljavnosti:09.12.2013