Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:25.11.2013
Datum objave:09.12.2013
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:24.12.2013