Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

vsebina objave

Datum sprejema:16.12.2013
Datum objave:16.12.2013
Datum začetka veljavnosti:16.12.2013