Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013

vsebina objave

Datum sprejema:18.04.2014
Datum objave:18.04.2014
Datum začetka veljavnosti:18.04.2014