Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014-1

vsebina objave

Datum sprejema:18.04.2014
Datum objave:18.04.2014
Datum začetka veljavnosti:18.04.2014