Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij

vsebina objave

Datum sprejema:18.04.2014
Datum objave:18.04.2014
Datum začetka veljavnosti:18.04.2014