Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

vsebina objave

Datum sprejema:18.04.2014
Datum objave:18.04.2014
Datum začetka veljavnosti:18.04.2014